Kullanım Koşulları

Last Update Date: 17 March 2023

Bu metin, internet sitesine ve entegrasyon paneline erişiminiz ile kabul etmiş olduğunuz kullanım koşulları hakkında bilgilendirme yapmak üzere hazırlanmıştır. İnternet sitesinin kullanımı ile aşağıda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırsınız. Şirket Sitede bulunan herhangi bir bilgi ve veriyi, önceden herhangi bir ihtara veya ihbara gerek duymaksızın değiştirme, yayına ara verme, yayını durdurma ve en geniş kapsamda düzenleme hakkına sahiptir. Yapılan her türlü değişiklik yayın tarihi itibari ile yürürlüğe girer ve Site’ye girilmesi veya herhangi bir şekilde erişim sağlanması halinde erişimi gerçekleştiren “Kullanıcı” tarafından kabul edilmiş sayılır. “Kullanıcı”, herhangi bir yolla erişen kişiyi ifade etmektedir.


Kullanıcılar Siteyi genel ahlaka ve adaba, yürürlükteki tüm mevzuata, iletişim ve internet güvenliğine uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Sitenin yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesine yol açabilecek, işleyişini olumsuz yönde etkileyebilecek veya yavaşlamasına yol açabilecek her türlü fiil ve işlem yasaktır. Anılan yasak kapsamına otomatik programlar veya yazılımlar kullanılarak birden fazla sorgu yapılması veya otomatik yöntemler aracılığıyla Siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de dâhildir. Aksi davranışların hukuki ve cezai sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Şirket, Site Kullanım Koşulları’na ve anılan kurallara aykırı şekilde hareket eden Kullanıcıların Site’ye erişiminin engellenmesi de dahil olmak üzere her türlü güvenlik tedbirini almak, ve gerekirse ihlal edenler aleyhinde yasal işlem şk hakkını saklı tutmaktadır.


Kullanıcılar, yapacağı her türlü işlem sırasında verdiği bilgilerin doğruluğunu, Site’yi yalnızca yasalara uygun faaliyetler için kullanacağını, ticari amaçla kullanmayacağını, yürürlülükteki mevzuata ve Site’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını, Site’de sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlaması amacına yönelik kullanma, yayma ve kampanya koşullarını ihlal etmeyeceğini, Site’de yer alan içeriklere zarar verici herhangi bir teknoloji yaymayacağını ve bu hususlara ilişkin ortaya çıkabilecek zararlardan bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kullanıcıların bu durumlara uyulmaksızın kullanımları sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Şirket doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.


Kullanıcılar, Şirket’e ait Site’yi kullanırken Site’nin bütününü veya herhangi bir bölümünü bozmayacak, değiştirmeyecek, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanmayacak; Site’nin bağlı olduğu sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu sistemleri her ne suretle olursa olsun engelleyen, durduran, aksatan, bozan, değiştiren bir şekilde Site’yi kullanmaya çalışmayacak ve bunlara erişim sağlamaya çalışmayacak; Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, veri madenciliği, veri taraması yazılımları veya sistemleri kullanmayacak ve bu şekilde Site’de yer alan herhangi bir içeriğin tamamını veya bir kısmını izinsiz olarak kopyalamayacak, yayınlamayacaktır.


Şirket, Site’ye yönelik virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Site’ye erişimi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde


oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.


Şirket, Site’nin kesintisiz veya hatasız çalışacağını veya tüm hataları derhal gidereceğini ya da Site’nin üçüncü kişilerden kaynaklanan nedenlerle kesintiye uğramayacağını veya üçüncü kişilerin Site’ye yetkisiz erişimini önleyeceğini garanti etmez.


Site’de kullanılan her türlü logo, ikon, yazılı materyaller ve bunlara ilişkin fikri ve sınai haklar lisans sahibinindir ve yasal olarak korunmaktadır. Hiçbir materyal önceden izin alınmaksızın veya kaynak gösterilmeksizin değiştirilemez , kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve dağıtılamaz. Şirket, açıkça belirtilmeyen diğer haklarını saklı tutar.


Kullanıcının Site’ye erişimine Şirket son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. Bu durum işbu kullanım koşullarına ve sitede belirtilen kurallara aykırılık, Kullanıcıların’ın işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun Şirket bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun Şirket tarafından tespit edilmesi veya Şirket’in ticari kararları veya Şirket tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda Şirket’in kendi iradesi ile verilecektir.


Kullanıcı Site’de mevcut Veri Politikası ile belirtilen amaçlar ve yöntemler ile Site’yi kullandığını ve kişisel verilerinin bu politika dâhilinde işlendiğini kabul eder. Kişisel verilerin işlenmesine dair detaylı bilgiye Veri Politikası’ndan ulaşılabilir. Talepler Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığı ile iletilebilir.